Zakres działań

Prawo małżeńskie i kanoniczne

• kompleksowa obsługa spraw rozwodowych;

• Konsultacja przed rozpoczęciem procesu kościelnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego;

• Sporządzenie skargi powodowej lub odpowiedzi na skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego;

• Ustalenie właściwości sądu;

• Pomoc w doborze materiału dowodowego;

• Pomoc w prowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, reprezentowanie stron
w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przygotowanie pism w toku postępowania;

• Pomoc w przygotowaniu środków zaskarżenia;

Prawo majątkowe

• doradztwo i prowadzenie spraw w zakresie
podziału majątku małżeńskiego, konkubinatu;

• doradztwo i prowadzenie spraw w zakresie
prawa spadkowego w tym sprawy o dział spadku,
zachowek;

• prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności;

Prawo pracy

• tworzenie dokumentów wewnętrznych w zakresie prawa pracy tj. regulaminy, zarządzenia, umowy z pracownikami;

• doradztwo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;

• prowadzenie sporów sądowych w zakresie prawa pracy w tym sporów o odszkodowanie;

• reprezentowanie klientów przed organami
państwowymi w zakresie prawa pracy;

• doradztwo i prowadzenie sporów sądowych związanych z zakresu wypadków przy pracy;

Umów się na spotkanie dzwoniąc pod numer
+48 601 536 653

lub skorzystaj z gotowego formularza

Umów się na spotkanie

Skontaktuj się

Kancelaria radcy prawnego,
adw. kan. Dominiki Skrzydło
Al. Kościuszki 67 lok. 6u
90-432 Łódź
tel. +48 601 536 653
dominika.skrzydlo@adwokatura.pl